woman_carnaval

Enskripsyon Atis (6 a 12 lané)

Si ou vle patisipé tank yon atis nan evènman sa a, nou envite ou ranpli fòm sa a epi voye li ba nou pa pita ke 05 Out 2022, 11:59 a soè. Yon fwa ke yo anrejistre, nap kontakte atis yo.

Enskripsyon Komplèt

Vin yon bénévol

Si ou vle vin yon bénévol nan evènman sa a, nou envite ou ranpli fòm sa a epi voye li ba nou pa pita pase 05 Out 2022, 11:59 p.m. Yon fwa anrejistre, nap kontakté bénévol yo.

Enskripsyon Komplèt

Enskripsyon Atis (13 a 17 lané)

Si ou vle patisipé tank yon atis nan evènman sa a, nou envite ou ranpli fòm sa a epi voye li ba nou pa pita ke 05 Out 2022, 11:59 a soè. Yon fwa ke yo anrejistre, nap kontakte atis yo.

Enskripsyon Komplèt

Vin yon ekspozan

Si ou vle vin yon ekspozan nan evènman sa a, nou envite ou ranpli fòm sa a epi voye li ba nou pa pita pase 05 Out 2022, 11:59 p.m. Yon fwa anrejistre, nap kontakté ekspozan yo.

Enskripsyon Komplèt